Een namiddag over documentaire praktijk in relatie met de beeldende kunsten info « MASTERCLASS EXPANDED DOCUMENTARY

info

flyer
9 MEI 2012 | 13:30 – 19:00 | KASKcinema & Campus Kunsttoren

( scroll down for  English )

In de lopende M HKA tentoonstelling Chantal Akerman. Too Far, Too Close wordt de spanning belicht tussen haar filmisch werk en installaties. Net zoals Kutluğ Ataman, Harun Farocki en Eija-Liisa Athila is Akerman één van de toonaangevende kunstenaars die de laatste decennia de verplaatsing van het documentaire beeld naar de museale ruimte heeft ingezet. De documentaire film neemt immers doorgaans een single screen projectie als presentatieformaat maar deze wordt momenteel verruimd door het experimenteren met verschillende media en ruimtelijke opstellingen (zowel fysiek als virtueel). Door deze formele transformatie verandert ook de betrokkenheid van bezoekers, die het werk op een meer zintuiglijke en/of  participatorische wijze ervaren. Voorts laat de opstelling toe de lineaire tijd te verlaten, of zelfs stil te zetten, waardoor andere narratieve mogelijkheden worden benut. Deze masterclass belicht expanded documentaries vanuit het werk van verschillende makers: Welke overwegingen spelen mee bij het transformeren van een werk naar een ruimtelijke opstelling? Welke mogelijkheden biedt een dergelijke ruimtelijke opstelling voor het documentaire beeld? Hoe kan deze opstelling gebruikt worden voor een verruiming van documentaire strategieën? Welke meerwaarde biedt een ruimtelijke presentatie ten aanzien van de inhoudelijke demarches van dit werk? Bieden deze transformaties een alternatieve verbeelding die bijvoorbeeld een stereotiepe beeldvorming doorprikt?

Deze vragen komen aan bod via presentaties en gesprekken: Brusselse kunstenaars Sarah Vanagt en Laurent Van Lancker presenteren hun recente creaties en de Amerikaan Ben Russell laat ons getuige zijn van een indrukwekkende performance. Daarnaast introduceert deze masterclass ook installaties, flickerfilms, papers en webdocumentaries van een jonge generatie masterstudenten uit diverse richtingen uit de School of Arts.

Voor wie?

Filmmakers, kunstenaars, documentaire filmmakers, studenten communicatiewetenschappen,etc.
Voertaal is Engels.

Hoe inschrijven?

De toegang is gratis, maar registratie is aan te raden.
Inschrijven is mogelijk met het online registratieformulier www.kaskprojecten.be/expandeddocumentaryevent/register/

De masterclass is gebaseerd op het onderzoeksproject en masterseminarie Expanded documentary olv An van. Dienderen, geïnitieerd aan KASK / School of Arts Gent en gefinancierd door het Onderzoeksfonds Hogeschool Gent, met de steun van Kunstenwerkplaats Sound Image Culture / SIC en Forum K v.z.w.

 

 

_____________________________________

 

MASTERCLASS EXPANDED DOCUMENTARY
An afternoon on documentary practice in relation to the visual arts

Presentations and discussions by Ben Russell (U.S.), Sarah Vanagt, Laurent Van Lancker and master students of the School of Arts

9 MAI 2012 | 1:30 p.m. to 7:00 p.m. | KASKcinema & Campus Kunsttoren

The ongoing MuHKA exhibition Chantal Akerman Too Far, Too Close explores the relation between her films and installations. Like Kutluğ Ataman, Harun Farocki and Eija-Liisa Athila, Akerman is one of the leading artists who pushed the documentary image to the museum space. The documentary film is traditionally presented by a single screen projection. However, this is currently expanded through experimentation with different media and spatial arrangements (both physical and virtual). By this formal transformation, the agency of visitors has altered who experience these projects in a more sensory and / or participatory way. Moreover, such arrangements explore experimentation with linear time, which can be arrested, allowing other narrative possibilities to be investigated.

This masterclass highlights such expanded documentaries based on the work of different artists: Why do documentary makers explore the museum or virtual space as a presentation format? What possibilities does such a spatial arrangement of the documentary image allow? How can this setup be used for an expansion of documentary strategies?

These questions are addressed through presentations and discussions: Brussels artists Sarah Vanagt and Laurent Van Lancker present their latest creations and American Ben Russell lets us witness an impressive performance. This afternoon also introduces installations, flickerfilms and webdocumentaries by a young generation of mastersstudents from the School of Arts.

KASKcinema Masterclass

. 13u30 – 13u45 Introduction An van. Dienderen

· 13u45– 14:45 Sarah Vanagt, screening Corridor + Interview

. 14:45 – 15:45 Laurent Van Lancker, presentation Diwans + talk

. 15:45 – 16:00 Pause

. 16:00 – 17:00 Ben Russell Performance The black and the white Gods (20’) + interview

 

Campus Kunsttoren Opening exposition

. 17: 20 Opening exposition Ruth Aerts, Renaldo Candreva, Io Cooman, Nina De Vroome, Harm Dens, Tessa Hendriks, Sharan Lontho, Joel Rabijns, Geeraard Respeel, Marie Richter, Lisa Spilliaert, Tiemen van Haver en Karel Verhoeven

Where?

Masterclass: KASKcinema, Godshuizenlaan 4, Gent
Exposition masterstudents: Campus Kunsttoren, Offerlaan 5, Gent

 For whom?
Filmmakers, artists, documentary filmmakers, students communication studies, etc.
Language is English.
How to register?
Admission is free, but registration is required
Registration is possible through online registration www.kaskprojecten.be/expandeddocumentaryevent/register/

The masterclass is based on a research project and a masterseminar Expanded documentary supervised by An van. Dienderen, initiated at KASK / School of Arts Ghent and generously funded by the University College Ghent Research Fund with the support of Art Workspace Sound Image Culture / SIC and Forum K vzw

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Word fan op Facebook