Open Source Publishing

March 23rd, 2011 § 0 comments § permalink

Open Source Publishing, ofte OSP, een zeer interessant Brussels collectief dat ondermeer ook een Plantin-Moretusprijs won bracht samen met de komst van de lente een nieuwe open source font uit, en maakte van die gelegenheid gebruik om ook een aantal van hun favoriete fonts in de verf te zetten: Spring Font OSP Day

What is a book today? ‘Bookness’

March 15th, 2011 § 0 comments § permalink

‘The Unbound Book’ is een workshop en tweedaagse conference rond ‘reading and publishing in the digital age’.
The conventional notion of the book, based on centuries of print, is rapidly growing outdated. The book is coming unbound in a double sense: both freed from the bindings of the printed volume, and from the limitations of conventional text.
The entire concept of ‘bookness‘ needs reinvention. Critical cultural forces must step in to develop new models for reading, publishing, and learning.
With a wealth of exciting new possibilities, the book is left without obvious contours. Through panel discussions, presentations, workshops, and a book launch, the Unbound Book Conference brings together writers, librarians, publishers, theorists and designers to take part in defining new roles within this transformative landscape. Meer info

Masterstudent Thijs Bernolet op FICT Amsterdam

February 20th, 2011 § 0 comments § permalink

Thijs Bernolet geeft een presentatie op het design en technologie festival FICT Amsterdam. Op woe 9 maart om 16u presenteert hij er ‘In Your Facebook: Social Hacking for the Greater Good’. “In this session, Thijs Bernolet (Interactive Giraffe at Little Miss Robot) will showcase some of the coolest Facebook hacks he has written over the past year. Not only will he proudly showcase them, he will also explain how they work. Social hacking for the greater good, in your facebook!” Meer info.

Urban Hacking met Evan Roth en arte

February 19th, 2011 § 0 comments § permalink

Het atelier Web en Interactief Design organiseerde een projectweek met de Amerikaanse kunstenaar Evan Roth rond urban hacking en viral media strategieën. Ook arte kwam een dagje meelopen voor hun documentaire rond kunst in de publieke ruimte.

Deze masterclass ging in op het fenomeen ‘urban hacking’ vanuit diverse invalshoeken. Er werden werkmethodes aangereikt uit de street art en computer hacking maar ook de free culture, open source en copyleft-bewegingen waren inspirerend om de stad te gaan herdenken (en herwerken).

Elke deelnemer werkte een project uit tijdens die week. Klik hier voor een overzicht van de projecten.

Nieuwe reeks Shapeshifters lezingen

February 18th, 2011 § 0 comments § permalink

Beeld: Karsten Schmidt

Shapeshifters is een lezingenreeks in de Brusselse Beursschouwburg (en ook publicatie) onder het motto ‘graphic design thinking’. Het nieuwe programma is onlangs aangekondigd en is veelbelovend. De reeks voor 2011 is getitled ‘Signs & Sense’:

Shapeshifters inves­ti­gates how designers use signs and sign sys­tems to achieve sen­si­tivity which goes beyond ori­en­ta­tion, infor­ma­tion or expla­na­tion. When do signs become links to expe­ri­ences and thoughts? How can imma­te­rial infor­ma­tion become tan­gible or read­able? When do signs start making sense?”

2 March: Karsten Schmidt and Petr van Blokland
6 April: Andréas Uebele and Peter Crnokrak
29 April: Lizá Ramalho + Artur Rebelo